Als gevolg van de door de overheid genomen Coronamaatregelen is de manier van lesgeven bij ons aangepast. Vanaf 18 mei worden er weer lessen gegeven, maar alleen in de buitenlucht. Wanneer er weer lessen in de toneelzaal van Veerburg lessen gegeven kunnen worden is nog niet bekend. Tijdens de lessen wordt een protocol gehanteerd. Dit protocol beschrijft een aantal maatregelen die in lijn liggen met de maatregelen die door de overheid zijn genomen. Alle leerlingen, docenten en bezoekers dienen zich aan dit protocol te houden. Docenten van Danscentrum Marianne controleren op de naleving van het protocol. Instructies van de docenten dienen dan ook te allen tijde worden opgevolgd. Het volledige protocol leest u hieronder. LET OP! Dit protocol kan tussentijds worden bijgesteld. Zodra dit gebeurt zal de wijziging hieronder gepubliceerd worden.

Protocol activiteiten Danscentrum Marianne.

Versie 2.0            Datum: 16-08-2020

 1. Doel

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten, dansers en ouders/verzorgers met betrekking tot het uitvoeren van de activiteiten van Danscentrum Marianne, in de toneelzaal van Veerburg volgens de geldende regels en adviezen van het RIVM en de gemeente Anna Paulowna.

 1. Reikwijdte

Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten van Danscentrum Marianne voor kinderen, jongeren tot en met 18 jaar en volwassenen.

 1. Corona aanspreekpunt

In de toneelzaal van Veerburg zijn de docenten verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn opgesteld in dit protocol. Het aanspreekpunt van Danscentrum Marianne voor leden en gemeente met betrekking tot het Corona protocol is Janine op de Weegh (dcmarianne@opdeweegh.nl, 06-30179589).

 1. Algemeen

Locatie

Alle lessen worden gegeven in de toneelzaal van Veerburg. Wanneer er geen lessen in de toneelzaal mogen worden gegeven vanwege een tweede Lockdown, volgen de leerlingen de lessen via Whatsapp of e-mail in hun eigen woonomgeving.

Omgaan met onverwachte situaties

Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust en hygiënische mogelijke wijze omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM en de gemeentelijke regels. 

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol.

Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode aangepast en aangevuld worden daar waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM en de gemeentelijke regels daar aanleiding toegeven. Ook kunnen onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden. Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild worden naar dcmarianne@opdeweegh.nl.

 1. Wanneer mag je niet naar de les komen

Leerlingen, ouders en docenten blijven thuis wanneer: 

 • Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je een beetje last hebt blijf je thuis. 
 • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer naar de dansles laten gaan.
 • Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Wanneer er tijdens het dansen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
 1. Algemene hygiëne regels
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitgezonderd voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de dansschool vertrekt thuis naar het toilet.
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was na het dansen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep.
 • Omkleden en douchen doe je thuis.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de danslocatie en ga direct na de les naar huis.
   
 1. Dansvloer
 • De dansvloer bestaat uit de vloer van de toneelzaal.
 • Bij de cursisten die volwassen zijn worden er vakken gemaakt van 3 x 3 meter. Iedere dansplaats wordt met een stukje tape aangegeven. Tussen de dansplaatsen zit minimaal anderhalve meter.
 1. Kleding
 • Leerlingen hebben hun dansschoenen aan.
 • Leerlingen hebben losse kleding aan waarin vrij bewogen kan worden. De kleding is aangepast aan de temperatuur. Indien het wenselijk is om een extra jasje of vest aan te hebben tijdens het vervoer naar de dansschool toe wordt deze tijdens de les eventueel aan de zijkant van de vloer geplaatst.
 • Neem je eigen drinken mee.
 1. Vervoer en aankomst leerlingen
 • Kom maximaal 5 minuten voor start van naar de les aan bij het terrein.
 • Auto’s mogen (ook tijdens het halen en brengen) in een parkeervak op de parkeerplaats van Veerburg geparkeerd worden.
 • Fietsen worden neergezet bij de fietsenstalling bij Veerburg. Zorg hierbij voor voldoende ruimte tussen de fietsen.
 • Leden worden (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de ingang van de hoofdingang van Veerburg begeleid. 
 • Bij de ingang worden de leerlingen opgevangen door de docent.
 • Bij de ingang staat desinfectans waarmee de leerlingen hun handen moeten desinfecteren voordat zij de locatie betreden.
 • Brengers en halers mogen niet blijven kijken.
 • Kinderen, jongeren en volwassenen lopen onder begeleiding volgens de toegewezen looproute naar de toneelzaal toe in achtneming van de leeftijdsspecifieke Corona regels. 
 1. Tijdens de dansles
 • Er is geen maximum aan het aantal leerlingen tot en met 18 jaar tijdens de les.
 • Het maximale aantal volwassenen tijdens de les zijn 20 cursisten.
 • Cursisten worden door de docent naar de dansvloer geleid.
 • De kinderen en de jeugd tot en met 18 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden. Wel worden de leerlingen aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel 1,5 meter afstand tot de leerlingen. De docent hoeft geen 1,5 meter afstand te houden bij jeugd tot en met 12 jaar. 
 • De jongste leerlingen en de jeugd tot en met 18 jaar plaatsen hun gevulde bidon aan de zijkant van de dansvloer en met enige afstand ertussen.
 • De cursisten van 18 jaar en ouder kiezen een vak op de dansvloer en nemen plaats in het midden van hun vak.
 • De dansers van 18 jaar en ouder plaatsen hun bidon aan de zijkant van hun eigen vak.
 • De dansers van 18 jaar en ouder mogen niet dansen buiten hun vak.  
 • De docenten komen niet in het vak van de cursist en raken de cursist ook niet aan.
 1. Toiletgebruik
 • Dansers en docenten worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar het toilet te gaan. 
 • Toiletbezoek in Veerburg dient tot een minimum beperkt te worden. 
 • Doorspoelen met gesloten wc-deksel.
 • Er mag maar maximaal 1 persoon tegelijkertijd naar het toilet toe.
 1. Vertrek leerlingen
 • Na de les trekken de leerlingen hun jasje en vestje aan.
 • Kinderen, jongeren en volwassenen verlaten na de training onder toezicht volgens de toegewezen looproutes direct het complex met in achtneming van de leeftijdsspecifieke Corona regels.
 • De leerling verlaat direct het terrein. 
 • Bij het verlaten van het terrein desinfecteren de leerlingen hun handen.
 • Ouders van jonge leerlingen die niet zelfstandig naar het vervoer kunnen komen wachten in een rij met anderhalve meter afstand buiten het terrein op hun kind. 
 1. Reinigen materialen door de docenten.
 • Al het tape wordt na de laatste les opgeruimd. 
 • De stereo wordt na afloop van de les gedesinfecteerd.